Aanbod

Werkwijze

U kunt zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier. Vervolgens bekijken we samen of mijn aanbod u past. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek, gevolgd door enkele onderzoeksgesprekken. Daaruit volgt een advies voor behandeling of voor verder onderzoek. Dat kan zijn een psychologisch onderzoek, een psychiatrisch onderzoek, een somatisch onderzoek of een of meer gezinsgesprekken. Bij de aanmelding van kinderen worden ouders betrokken bij de intake, het advies en de behandeling. De ouderbegeleiding wordt dan door een collega uitgevoerd. 

Samenwerking en intervisie

Voor de behandeling van kinderen en hun ouders werk ik samen met diverse ervaren collega’s, zodat zowel ouders als kind hun eigen plek hebben om te kunnen worstelen en reflecteren. Daarnaast vindt er op verschillende momenten in het onderzoeks- en behandeltraject multidisciplinair overleg of intervisie plaats.

Welke klachten?

Kinderen: angst en dwang, prikkelbaarheid, slaapproblemen, leerproblemen, problemen in de ouder-kind relatie, problemen in de sociale omgang en moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Jongeren: angst en dwang, somberheid, lage zelfwaardering, eetproblemen, emotieregulatieproblemen, studieproblemen, problemen in de omgang met leeftijdsgenoten of ouders en moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Volwassenen: angst en dwang, somberheid, moeite met intimiteit, eetproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatieproblematiek en moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Supervisie

Ik geef supervisie in het kader van de opleiding tot GZ- psycholoog en de opleiding tot Psychotherapeut. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is 100,- per 45 minuten.