Behandeling

Angstige- of sombere gevoelens en zelfondermijnend gedrag kunnen ontstaan zonder dat we goed begrijpen hoe het samenhangt met hoe we als persoon in elkaar zitten en met waar we als persoon vandaan komen. Dat maakt ook dat het soms niet lukt om zelf of met hulp van naasten tot verandering te komen. Soms bieden zelfs eerdere behandelingen geen soelaas. In een psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie gaat het erom dat er ruimte ontstaat om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar wat er zich dieper van binnen afspeelt. Het gaan begrijpen van het hoe en waarom van onbewuste processen, die vaak wortelen in onze ontwikkelingsgeschiedenis, kost soms tijd, maar maakt uiteindelijk dat we meer vrijheid gaan ervaren; vrijheid om onze binnenwereld serieus te nemen en te voelen wat we voelen. Wie meer naar binnen durft te kijken, kan op een andere manier met zichzelf en anderen omgaan en krijgt de regie (terug) over zijn eigen leven.